Trường Mầm non Ngôi Sao Sáng - New Star
Wednesday,  27 - 10 - 2021
Menu
Hỗ trợ trực tuyến
Video
Gallery
Statistic
Statistics :   112592
User online :   4
News

10:57 AM | 05/02/2020
Detail

10:57 AM | 05/02/2020
Detail
Inclusive education
10:55 AM | 05/02/2020
Detail
Inclusive education
10:55 AM | 05/02/2020

Qua một quá trình can thiệp đến nay học sinh lớp tiền tiểu học Trường mầm non Newstar đã học hòa nhập với các bạn ở trường tiểu học đạt kết quả rất tốt.

Detail

3:10 AM | 29/03/2018
Detail
12 3 4 5 > >>
Address : Số 32 ngõ 204 Trần Duy Hưng - Hà Nội
Telephone : 09 12 12 88 66  -  Fax :
Email : mnngoisaosang-cg@hanoiedu.vn  -   Website : http://newstar.edu.vn
 
Designed by Tan Tien Multimedia