Trường Mầm non Ngôi Sao Sáng - New Star
Thứ hai,  27 - 09 - 2021
Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
Video
Thư viên ảnh
Thống kê truy cập
Lượt truy cập :   111946
Số người online :   7
Chi tiết tin tức
Kết quả can thiệp năm học 2018 - 2019
[10:57 AM | 05/02/2020]

Kết quả can thiệp năm học 2018 - 2019 của Trường mầm non Newstar

(từ tháng 8 năm 2018 đến hết tháng 7 năm 2019)

Từ khi bắt đầu can thiệp cho đến khi các con có những tiến bộ đi học hòa nhập ở mỗi trẻ là khác nhau. Thời gian can thiệp khác nhau, mức độ tiến bộ khác nhau.

Thời điểm chuyển con ra học hòa nhập là lúc con biết nói, biết giao tiếp với mọi người xung quanh, hiểu các nội dung giao tiếp, hiểu nội dung bài học cô dạy, có được một số kĩ năng tự phục vụ và giảm thiểu hành vi.

1. Danh sách trẻ đạt két quả can thiệp tốt đã hòa nhập cộng đồng năm học 2018 - 2019


TT Mã tên trẻ Trường hòa nhập Thời  gian can thiệp
1 Ng.Kh Trường mầm non 10/10 8 tháng
2 Đ.Q Trường mầm non Đống Đa 9 tháng
3 Đ.V TRường mầm non Lý Thái Tổ 1 7 tháng
4 Kh.Đ Trường mầm non Thực Nghiệm - Liễu Giai 10 tháng
5 H.N Trường mầm non Lý Thái Tổ 1 11 tháng
6 H.B Trường tiểu học Dịch Vọng A - Cầu Giấy 7 tháng
7 C.M.H Trường tiểu học Dịch Vọng A - Cầu Giấy 12 tháng
8 Đ.A Trường tiểu học Dịch Vọng A - Cầu Giấy 12 tháng
9 T.Q Trường tiểu học Dịch Vọng A - Cầu Giấy 7 tháng
10 Ch.B Trường tiểu học Dịch Vọng A - Cầu Giấy 8 tháng
11 C.H Trường tiểu học Dịch Vọng A - Cầu Giấy 5tháng
12 Gi.Kh Trường tiểu học Trung Hòa - Cầu Giấy 10 tháng
13 H.PH Trường tiểu học Trung Hòa - Cầu Giấy 12 tháng
14 Ph.TH Trường tiểu học Trung Hòa - Cầu Giấy 5 tháng
15 T.K Trường tiểu học Trung Hòa - Cầu Giấy 10 tháng
16 H.Gi Trường tiểu học Trung Hòa - Cầu Giấy 7 tháng
17 M.H Trường tiểu học Trung Hòa - Cầu Giấy 10 tháng
18  B.PH  Trường tiểu học Trung Hòa - Cầu Giấy  10 tháng
19  D.Q  Trường tiểu học Trung Hòa - Cầu Giấy  10 tháng
20  H.L  Trường tiểu học Trung Hòa - Cầu Giấy  10 tháng
21  Đ.D  Trường tiểu học Trung Hòa - Cầu Giấy  10 tháng
22  Th.Ph  Trường tiểu học Trung Hòa - Cầu Giấy  8 tháng
23  V.TH  Trường tiểu học Trung Hòa - Cầu Giấy  10 tháng
24  Tr.V  Trường tiểu học Mai Dịch - Cầu Giấy  8 tháng
25  Q.Ph  Trường tiểu học Mai Dịch - Cầu Giấy 107 tháng
26  Đ.D  Trường tiểu học Mai Dịch - Cầu Giấy  7 tháng
27  N.Kh  Trường tiểu học Mai Dịch - Cầu Giấy  12 tháng
28  TR.KH  Trường tiểu học Mai Dịch - Cầu Giấy  12 tháng
29  k.M  Trường tiểu học Mai Dịch - Cầu Giấy  8 tháng
30  Th.T  Trường tiểu học Dịch Vọng B - Cầu Giấy  8 tháng
31  C.Kh  Trường tiểu học Dịch Vọng B - Cầu Giấy  8 tháng
32  Th.T  Trường tiểu học Dịch Vọng B - Cầu Giấy  10 tháng
33  T.V  Trường tiểu học Dịch Vọng B - Cầu Giấy  10 tháng
34  P.D  Trường tiểu học Quan Hoa - Cầu Giấy  10 tháng
35  H.P  Trường tiểu học Quan Hoa - Cầu Giấy  10 tháng
36  M.H  Trường tiểu học Quan Hoa - Cầu Giấy  10 tháng
37  N.M  Trường tiểu học Quan Hoa - Cầu Giấy  10 tháng
38  Th.Q Trường mầm non Cát Bà   5  tháng
39  Tr.H  Trường mầm non Hoa Hồng - Đống Đa   9 tháng
40  Q.Kh  Trường mầm non Juskid   9 tháng
41  Ph.Ng  Trường mầm non Thành Công  10 tháng
42  Ng.A  Trường mầm non Hoa Hồng - Thái Nguyên   10 tháng
43  M.Ch  Trường mầm non Hoa Linh Baby   10 tháng
44  M.H  Trường mầm non Quảng Bình   8 tháng
45  D.M  Trường mầm non Họa My - Hải Dương  8  tháng
46  T.L  Trường mầm non Gia Viễn - Ninh Bình 10  tháng
47  M.Kh  Trường mầm non Minh Hải - Đống Đa 10  tháng
48  N.Anh  Trường mầm non Yên Hòa - Cầu Giấy   11 tháng
49  Q.B  Trường mầm non Baby Home 10   tháng
50  Th.Đ  Trường mầm non Baby Home 11  tháng
51  Ng.S  Trường mầm non Sơn Ca  12 tháng
52  Nh.M  Trường tiểu học Nam Trung Yên   5 tháng
53  B.Ng  Trường mầm non Điện Biên   5 tháng
54  X.T  Trường mầm non Tràng An   12 tháng
55  L.H  Trường mầm non Sơn Ca   11 tháng
56  B.M  Trường mầm non Ánh Sao   10 tháng
57  M.Q  Trường mầm non Thùy Trang  11  tháng
58  M.H  Trường mầm non Hoa Lan - Quảng Ninh 12  tháng
59  Gi.B  Trường mầm non Nghĩa Đô  8  tháng
60  Ph.A  Trường mầm non Thái Bình   8 tháng
61  Tr.M  Trường tiểu học Yên Hòa   10 tháng
62  Kh.D  Trường tiểu học Dịch Vọng A  11 tháng
63  Th.T  Trường mầm non Khánh Cường - NB   8 tháng
64  Ng.Kh  Trường mầm non Mỹ Đình  10  tháng
65  L.Gi.Kh  Trường Tiểu học Nam Trung Yên  10  tháng
66  H.Đ  Trường mầm non Nam Diễn - Thái Bình  10  tháng
67  Gi.B  Trường mầm non Mễ Trì - Từ Liêm   10 tháng
68  T.A  Trường mầm non Lam Sơn - Hưng Yên   10 tháng
69  L.T.A  Trường mầm non Thùy Trang  10  tháng
70  Gi.B  Trường mầm non Liễu Giai   10 tháng
71  H.V  Trường mầm non Thành Công 12  tháng
72  Th.S  Trường mầm non Ánh Sao   10 tháng
73  Đ.M  Trường mầm non Cát Linh   8 tháng
74  M.T  Trường mầm non Thanh Xuân   9 tháng
75  Q.M  Trường mầm non Hoa Sen 10  tháng
76  V.B  Trường mầm non Minh Hải   9 tháng
77  Th.Kh  Trường mầm non Họa My - Ba Đình   8 tháng
78  B.Ng  Trường mầm non Hoa Hồng - Đống Đa 10  tháng
79  B.L  Trường mầm non Mễ Trì - Từ Liêm   8 tháng
80  H.Q  Trường mầm non Trung Văn - Từ Liêm   12 tháng
81  L.Ch  Trường mầm non Đông Hải - Hạ Long  12 tháng
82  Đ.H  Trường mầm non Chim Non - Ba Đình   10 tháng
83  D.H  Trường mầm non Thái Thịnh - Nghệ an  8  tháng
84  H.L  Trường mầm non Dịch Vọng Hậu  9 tháng
85  V.A  Trường mầm non Nước Đức  12  tháng
86  M.T  Trường mầm non Globel  10  tháng
87  T.D  Trường mầm non Văn Chương   9 tháng
88  M.H  Trường mầm non Gia Lâm - Hà Nội  9  tháng
89  Kh.T  Trường mầm non Mỹ Đình  12 tháng
90  Gia.H  Trường mầm non Sơn Ca - Cầu Giấy   8 tháng
91  H.N  Trường mầm non Tràng An   8 tháng
92  Tr.P  Trường mầm non Tiên Phong - Thường Tín   12 tháng
93  M.Q  Trường mầm non Dịch Vọng - Cầu Giấy   10 tháng
94  D.A  Trường mầm non Hoàng Gia   9 tháng
95  Đ.B  Trường tiểu học Nam Thành Công   10 tháng
96  N.S  Trường mầm non Trung Hòa   7 tháng
97  H.T  Trường mầm non Thanh Xuân   8 tháng
98  T.L  Trường mầm non Vietkid   5 tháng
99  Tr.H  Trường mầm non Họa My - Đống Đa   9 tháng
100  Q.M  Trường mầm non Trung Liệt - Đống Đa  12  tháng
101  Ph.Ng  Trường mầm non Thành Công  10  tháng
102  M.D  Trường tiểu học Ban Mai   5 tháng
103  H.N  Trường mầm non Ngọc Khánh  9  tháng
104  Ng. N  Trường mầm non Yên Hòa  12  tháng
105  T.K  Trường mầm non Vạn Phúc - Hà Đông   9 tháng
106  Kh.D  Trường mầm non Văn Khê - Hà Đông   10 tháng
107  L.Ph  Trường mầm non Hạ Đình - Thanh Xuân   9 tháng
108  Tr.Q  Trường mầm non Lý Thái Tổ 2   8 tháng
109  Q.B  Trường mầm non Hoàng Gia  11  tháng
110  H.Q  Trường mầm non nước Thụy Sỹ  12  tháng
1. Danh sách trẻ đạt kết quả can thiệp tốt đã hòa nhập cộng đồng năm học 2012 - 2013

 

2. Danh sách trẻ đạt kết quả  can thiệp tốt và đã hòa nhập cộng đồng 2011 - 2012

TT Mã tên trẻ Trường hòa nhập Thời gian can thiệp
1  K.P Trường mầm non Hoa sen Ha Nội   5 tháng
2  B.M  TRường mầm non Sóc Sơn Hà Nội  10 tháng
3  H.N Trường mầm non Đông Anh - Hà Nội   5 tháng
4  B.Kh  TRường mầm non 10 - 10 Hà Nội 4 tháng 
5  Q.H TRường mầm non Đại Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội  8 tháng 
6  M.V TRường mầm non Cổ Nhuế - Hà Nội  6 tháng
7  Đ.T Trường mầm non Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội   5 tháng
8  B.H Trường mầm non Tràng An - Thanh Xuân  3 tháng 
9  N.A  Trường mầm non Hoa My - Đống Đa - Hà Nội 7 tháng 
10  M.H  TRường tiểu học Bình Minh - Hà Nội 10 tháng 
11  Gi.B Trường mầm non Hoa Hồng - Đống Đa - Hà Nội  6 tháng
12  Gi.H Trường mầm non Chim Non - Đống Đa - Hà Nội 12 tháng 
13  M.Đ Trường mầm non Dịch Vọng Hậu - Hà Nội   7 tháng
14  Gi.B  Trường mầm non Tràng An - Thanh Xuân - HN 9 tháng 
15  B.N  Trường mầm non Hoa Hồng - Sơn La 9 tháng 
16  Q.M  Trường mầm non  Mỹ Đình - Hà Nội 5 tháng 
17  Ph.A  Trường tiểu học Hạ Hòa - Phú Thọ 3 tháng 
18  Q.Kh Trường mầm non Thành Công - Hà Nội  10 tháng 
19  M.P Trường mầm non Thạch Thất - Hà Nội  9 tháng 
20  T.D  Trường tiểu học Trung Hòa - Hà Nội  10 tháng
21  H.P  Trường tiểu học Trung Hòa - Hà Nội  7 tháng
22  M.V  Trường mầm non Tam Điệp - Ninh Bình  5 tháng
23  Đ.A  Trường mầm non Thành Công - Hà Nội 9 tháng 
24  Th.Đ Trường mầm non Long Biên - Hà Nội  9 tháng 
25  Kh.H  Trường mầm non Họa My - Thanh Xuân - Hà Nội  6 tháng
26  Gi.B  Trường mầm non Baby Home  7 tháng
27  D.Kh  Trường mầm non Justkid - Hà Nội  7 tháng
28  H.L  Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 - Hà Nội 10 tháng 
29  Q.Ch  Trường mầm non Đan Phượng - Hà Nội 5 tháng 
30  Th.S  Trường mầm non Hoa Hồng - Hà Nam  5 tháng
31  Tr.K  Trường mầm non Hoa Sen - Hà Nội  7 tháng
32  Q.Ch  Trường mầm non Đông Ngạc - Từ Liêm - HN  11 tháng
33  K.TH  Trường mầm non Hoa Hồng - Đống Đa - Hà Nội  9 tháng
34  Th.Đ  Trường mầm non Đội Cấn - Hà Nội  11 tháng
35  M.Tr  Trường mầm non Mỹ Đình - HN  7 tháng
36  A.T  Trường mầm non Ý Yên - Nam Định  5 tháng
37  H.TH  Trường mầm non Lê Quý Đôn - Hà Nội  7 tháng
38  Ph.L  Trường mầm non Tây Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội  8 tháng
39  Đ.L  Trường mầm non Hạ Đình - Thanh Xuân - HN 5 tháng 
40  C.KH  Trường tiểu học Trung Hòa - Hà Nội 12 tháng 
41  H.H  Trường tiểu học Mai Dịch - Hà Nội   9 tháng
42  Q.Kh  Trường mầm non Hoài Đức - Hà Nội 3 tháng 
43  Ng.P  Trường tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội  6 tháng
44  Đ.D  Trường mầm non Hoa Hồng - Hà Đông  6 tháng
45  Đ.V  Trường tiểu học Vạn Phúc - Hà Đông  15 tháng
46  T.K  Trường tiểu học Van Phúc - Hà Đông  15 tháng
47  Q.A  Trường tiểu học Trung Hòa - Hà Nội   8 tháng
48  Tr.D  Trường mầm non Cầu Diễn - Hà Nội  7 tháng
49  M.Tr  Trường mầm non thị trấn Chương Mỹ - Hà Nội  7 tháng
50  M.A  Trường tiểu học Mai Dịch - Hà Nội  9 tháng
51  Đ.Kh  Trường mầm non Họa My - Đống Đa - HN 3 tháng 
52  Đ.Q  Trường mầm non Đống Đa - Hà Nội  5 tháng
53  Tr.H  Trường mầm non Thụy PHương - Hà Nội 3 tháng 
54  X.B  Trường mầm non Hoa Sen - Giảng Võ - Hà Nội 7 tháng 
55  Ph.L  Trường mầm non Tràng An - Thanh Xuân - HN 8 tháng 
56  A.Kh  Trường mầm non Họa My - Thanh Xuân - HN 9 tháng 
57  PH.Th  Trường mầm non Sơn Ca - Cầu Giấy - HN  7 tháng
58  M.H  Trường mầm non Tràng An - Thanh Xuân - HN  8 tháng
59  Q.V  Trường tiểu học Trung Hòa - Cầu Giấy - HN  5 tháng
60  Tr.M  Trường tiểu học Yên Hòa - HN  5 tháng
61  Đ.TH  Trường mầm non Hoa Hồng - Hà Đông  7 tháng
62  KH.L  Trường mầm non Hoa Mai - Đống Đa - HN  9 tháng
63  Ch.K  Trường mầm non Cổ Nhuế - Hà Nội 7 tháng 
64  Ph.Đ  Trường mầm non Hải Dương - Hà Nội  9 tháng
65  S.H  Trường mầm non Vietkid - Ha Nội  12 tháng
66  V.B  Trường mầm non Đan Phượng - HN 10 tháng 
67  Th.B  Trường mầm non Chích Bông - Thanh Xuân HN  12 tháng
68  Tr.C  Trường mầm non Việt Trì - Phú Thọ  10 tháng
69  T.Đ  Trường mầm non Hoa Mai - Cầu Giấy - HN  9 tháng
70  Đ.V  Trường mầm non Lý Thái Tổ  HN  6 tháng
71  K.C  Trường mầm non Việt Triều - HN  12 tháng
72  I.H  Trường mầm non Đan Phượng - HN  11 Tháng
73  V.H  Trường mầm non Hoa Phượng - Hà Đông 10 tháng 
74  Th.L  Trường mầm non Bắc Giang 10 tháng 
75  Ng.D  Trường mầm non Dịch Vọng Hậu - HN  10 tháng
76  Th.D  Trường mầm non Họa My - Ba Đình - Hà Nội 10 tháng 
77  Th.A  Trường mầm non Chim Non - Ba Đình - HN  11 tháng
78  S.D  Trường mầm non Việt Trì - Phú Thọ 9 tháng 
79  Tr.T  Trường mầm non Linh Đàm - Hn  10 tháng
80  Q.TH  Trường mầm non Việt Trì - Phú Thọ 9 tháng 
81  Đ.D  Trường mầm non Hoa Mai - Thanh Xuân - HN  11 tháng
82  V.V.TH  Trường mầm non tại nước Canada  8 tháng
83  M.D  Trường mầm non tại nước Đức  9 tháng
84  P.L  Trường mầm non Hạ Long - Quảng Ninh  6 tháng
85  Kh.N  Trường mầm non Hoa Phượng - CG - HN  9 tháng
86  M.Ng  Trường mầm non Baby Home - CG - HN  12 tháng
87  Đ.Nh  Trường mầm non Mỹ Đình - HN 6 tháng 
88  N.A  Trường mầm non Hoa Trà My - TX - HN  6 tháng
89 X.M  Trường tiểu học - Phú Thọ 5 tháng 
90  H.P  Trường mầm non Linh Đàm - Hà Nội 11 tháng 
91  Đ.H  Trường mầm non Đông Ngạc - Từ Liêm - HN 7 tháng 
92  Q.C  Trường mầm non Đông Ngạc - Từ Liêm - HN  11 tháng
93  Ph.S  Trường mầm non Trung Văn - HN 5 tháng 
94  P.M  Trường mầm non Hoa Hồng - Đống Đa - HN  5 tháng
95  M.KH  Trường tiểu học Trung Hòa - CG - HN  12 tháng
96  T.D  Trường tiểu học Trung Hòa - CG - HN  12 tháng
97  D.TH  Trường tiểu học Trung Hòa - CG - HN  12 tháng
98  M.Q Trường tiểu học Trung Hòa - CG - HN  12 tháng
99  NG.H  Trường tiểu học Trung Hòa - CG - HN   6 tháng
100  D.V  Trường tiểu học Trung Hòa - CG - HN  12 tháng
101  Đ.L  Trường tiểu học Trung Hòa - CG - HN  10 tháng
102  M.Đ  Trường tiểu học Dịch Vọng A- CG - HN  3 tháng
103  P.Nh  Trường tiểu học Dịch Vọng A- CG - HN  10 tháng
104  TR.H  Trường tiểu học Dịch Vọng A- CG - HN  7 tháng
105  Gi.B  Trường tiểu học Dịch Vọng B- CG - HN  3 tháng
106  Th.K  Trường tiểu học Trung Hòa- CG - HN  7 tháng
107  H.TH  Trường mầm non Lê Quý Đôn - Từ Liêm - HN  8 tháng
108 Q.B  Trường mầm non Baby Home - HN  5 tháng
109  Q.H  Trường mầm non Mỹ Đình - TL - HN  6 tháng

 

3. Danh sách trẻ đạt kết quả can thiệp tốt và đã hòa nhập cộng đồng (106 trẻ) </
TT Mã trên trẻ Trường hòa nhập Thời gian can thiệp
1 M.Khg Mn Họa My Đống Đa - Hà Nội 12 tháng
2 Th.Q Mầm non Hoa Phượng - Cầu Giấy - HN 6 tháng
3 Q.Kh Mầm non Tiến Yên - Quảng Ninh 9 tháng
4 T.D Trường tiểu học Hồng Mai - Hà Nôi 5 tháng
5 B.M Trường mầm non Quan Nhân - TX Hà Nội 9 tháng
6 A.L TRường mầm non Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 7 tháng
7 Ng.Q.V Trường mầm non Phương Mai - Hà Nội 13 tháng
8 Đ.Q.Nh Trường tiểu học Trung Hòa - Hà Nội 12 tháng
9 V.N.Kh Trường tiểu học Nam Trung Yên - Hà Nội 11 tháng
10 K.A.H Trường mầm non Khương Trung - TX - HN 5 tháng
11 Tr.Ng.Gi.B Trường mầm non Việt Mỹ - Hà Nội 7 tháng
12 L.Th.H Trường mầm non Hoa Trà My - Hà Nội 12 tháng
13 L.L.T.A Trường tiểu học Chiềng Lề - Sơn La 3 tháng
14 H.Đ.T Trường mầm non Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 5 tháng
15 Đ.Ng.N Trường tiểu học Mi Dịch - Hà Nội 3 tháng
16 Đ.V.Ng TRường mầm non Cổ Nhuế - Hà Nội 8 tháng
17 L.M.A TRường mầm non Hoa Sen - Hà Nội 5 tháng
18 H.N Trường mầm non Long Biên - Hà Nội 10 tháng
19 H.M TRường mầm non Trung Văn - Hà Nội 10 tháng
20 L.M Trường tiểu học Mai Dịch - Hà Nội 11 tháng
21 H.A Trường tiểu học Trung Hòa - Hà Nội 12 tháng
22 Đ.P.Đ.D Trường mầm non Tam Điệp - Ninh Bình 9 tháng
 23  D.L  Trường mầm non Quan Hoa - Hà Nội 9 tháng 
 24 L.K   Trường tiểu học Dịch Vọng B 12 tháng 
 25  T.A  Trường mầm non Hoa Thủy Tiên _ Cầu Giấy  11 tháng
 26  Ch.A  Trường mầm non Liễu Giai - Hà Nội  8 tháng
 27  N.M.L Trường mầm non Hoa Hồng Sơn La   8 tháng
 28  V.Gi.Ngh  Trường mầm non Mai Dịch - Hà Nội  11 tháng
 29  L.Tr.Gi  Trường mầm non Hoa Hồng - Hà Nội  10 tháng
 30  M.H  Trường mầm non Hoa Mai - Từ Liêm - Hà Nội  10 tháng
 31  Tr.Đ  Trường mầm non Lê Quý Đôn - Mỹ Đình - HN  3 tháng
 32  Ph.A  Trường mầm non Thanh Xuân - Hà Nội  11 tháng
 33  V.Ng.TH  TRường tiểu học Nam Trung Yên - Hà Nội  12 tháng
 34  B.Th   TRường tiểu học Nam Trung Yên - Hà Nội  12 tháng
 35  H.D   TRường tiểu học Nam Trung Yên - Hà Nội  3 tháng
 36  Ng.H   TRường tiểu học Nam Trung Yên - Hà Nội  6 tháng
 37  Kh.D  TRường tiểu học Nam Trung Yên - Hà Nội   11 tháng
 38  L.Gi   TRường tiểu học Nam Trung Yên - Hà Nội  3 tháng
 39  H.A   TRường tiểu học Nam Trung Hòa - Hà Nội  10 tháng
 40  A.S   TRường tiểu học Nam Trung Hòa - Hà Nội  9 tháng
 41  Đ.Tr   TRường tiểu học Nam Trung Hòa - Hà Nội  12 tháng
 42  H.H   TRường tiểu học Nam Trung Hòa - Hà Nội  10 tháng
 43  M.H   TRường tiểu học Dịch Vọng B- Hà Nội  12 tháng
 44  D.H  TRường tiểu học Dịch Vọng B- Hà Nội  5 tháng
 45  A.Đ  TRường tiểu học Dịch Vọng B- Hà Nội  7 tháng
 &a
[Quay lại]
Các tin khác
Kết quả học hòa nhập năm học 2018 - 2019 [05/02/2020]
Hòa nhập Trung học Cơ sở (cấp 2) [05/02/2020]
Hòa nhập tiểu học (cấp 1) [05/02/2020]
Tập huấn cho phụ huynh Tuổi dạy thì, cách giải hành vi tuổi dạy thì và định hướng nghề [29/03/2018]
Face Book [22/07/2016]
SAU CHẨN ĐOÁN, CHA MẸ CỦA TRẺ TỰ KỶ CẦN BIẾT GÌ? [15/12/2012]
Hoạt động ngoại khóa của lớp tiền tiểu học [15/12/2012]
Trẻ tốt nghiệp tháng 10/2011 [12/11/2011]
Trẻ tốt nghiệp tháng 9/2011 [06/10/2011]
Trẻ tốt nghiệp tháng 8/2011 [15/09/2011]
 

Địa chỉ : Số 32 ngõ 204 Trần Duy Hưng - Hà Nội
Điện thoại : 09 12 12 88 66  -  Fax :
Email : mnngoisaosang-cg@hanoiedu.vn  -   Website : http://newstar.edu.vn
 
Designed by Tan Tien Multimedia