Trường Mầm non Ngôi Sao Sáng - New Star
Wednesday,  27 - 10 - 2021
Menu
Hỗ trợ trực tuyến
Video
Gallery
Statistic
Statistics :   112592
User online :   4
Schedule
Individual intervention room No3

TIMETABLE

ROOM NUMBER 3

NAME TEACHER : PHẠM THỊ HUỆ

  TIME NAME OF CHILDREN
AM 8:00 - 8:45 Khoi Nguyen
  8:45 - 9:30 SỸ DÂN
  9:30 - 10:15 Quốc Đạt
  10:15 - 11:00 Đình Nam
     
PM 2:00 - 2:45 Thái Liên
  2:45 - 3:30 Sỹ Dân
  3:30 - 4:30 Đức Minh
     

 

[Back]
Others News
Individual intervention room No1
Individual intervention room No2
Individual intervention room No4
Individual intervention room No5
Individual intervention room No6
Individual intervention room No7
Individual intervention room No8
Individual intervention room No9
Individual intervention room No10
Individual intervention room No11
 
Address : Số 32 ngõ 204 Trần Duy Hưng - Hà Nội
Telephone : 09 12 12 88 66  -  Fax :
Email : mnngoisaosang-cg@hanoiedu.vn  -   Website : http://newstar.edu.vn
 
Designed by Tan Tien Multimedia